De tarieven

Avis advocatuur en mediation staat cliënten bij op betalende basis van. In het eerste gesprek worden hierover duidelijke afspraken gemaakt, welke afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Het uurtarief wordt vermeerderd met 21% omzetbelasting.

Indien er een procedure gevoerd wordt bij een gerechtelijke instantie wordt het in verband met de procedure verschuldigde griffierecht aan u doorbelast evenals eventuele deurwaarderskosten en de kosten voor het verkrijgen van de benodigde akten en uittreksels.

In overleg worden zaken ook op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand gedaan.

Als u niet in staat bent de kosten van de advocaat zelf te betalen en uw inkomen en vermogen daartoe aanleiding geven, dan komt u mogelijk in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. U kunt daarvoor contact opnemen met het juridisch loket (0900-8020) dan wel met ons kantoor. U kunt de uitvoerige informatie ook lezen op de volgende websites:

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u nalezen hoe de gefinancierde rechtsbijstand in zijn werk gaat. Natuurlijk zijn wij bereid uw vragen hierover te beantwoorden.

  • Avis advocatuur en mediation brengt kan een voorschot in rekening brengen, welk voorschot in beginsel  verrekend zal worden met de laatste declaratie.
  • De advocaat is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.
  • Het kantoor maakt geen gebruik van een derdengeldrekening, zodat er geen derdengelden kunnen worden ontvangen.